ravi hoca


Go to content

BESMELENİN SIRRIBesmelenin Sırrı

1- Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 35 defa yazdıktan sonra bir eve asılırsa, o eve cin ve şeytanlar giremez. Evde bereket artar, malında ve canında bu açık bir şekilde hissedilir. Bu yazılı kağıt bir işyerine asılırsa, o işyerinin ticareti artar ve sermayesi çoğalır. Hasetçilerin ve zalimlerin kötü gözlerinden korur.

2. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 101 defa yazdıktan sonra ekili olan tarlanın içine defnedilirse, o ekili tarla veya bahçe Allah Teala hazretlerinin izniyle afetlerden korunur. Mahsül veya meyvesi güzel ve bereketli olur. Yetişme devresi bir afete uğramadan tamamlanır.


3. Besmele-i şerifi bir zalimin veya haksızlık ve adaletsizlik yapan bir hakimin yüzüne 50 defa okunursa, Allah Teala o zalimi veya hakimi hor ve zelil eder. Zalim veya hakim okuyana karşı baş eğer ve onun korkusu kalplerine girer, okuyana bir heybet verip, onların şerrinden güven içinde bırakır


4. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle çocuğu yaşar.
Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

5. Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Bir kimse Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 625 defa yazdıktan sonra bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişiye heybet ve azamet elbisesi giydirir. Hiç kimse o kişiye kötülük maksadı ile yaklaşamaz. Şeyh
6. Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde taşırsa, Allah c.c. onun rızkını açıp genişletir. Borçlu olan taşırsa, Allah c.c. onun borcunu ödemesinde kolaylık sağlar. Ayrıca her türlü kötülüklerden emin olur ve Allah ın izniyle korunur.
7. Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11) defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu mübarak Salavati şerifi:Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır. Okurken beyaz elbiseler giyer, kıbleye doğru yönelir ve güzel kokulu buhurlar tüttürürsün.

8. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın izniyle çocuğu yaşar.
Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

r.a. dediki: Ben bunu denedim. Allah Teala hazretlerine hamdolsun, doğru çıktı.

9. Besmele-i şerifi beyaz bir kağıt üzerine 1000 defa yazdıktan sonra, bunu üzerinde taşıyan kimse düşmanlarının yanında heybetli görünür. Dostlarının yanında da çok sevimli olur. Halk arasında saygı değer ve şerefli bir kimse durumuna gelir. İnsanların kalbinde heybetli ve hürmetli olur. Allah c.c. bu hirzi taşıyana hayırların kapısını açar. Devamlı surette emniyet ve afiyet içinde kalır.
10. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 35 defa yazdıktan sonra bir eve asılırsa, o eve cin ve şeytanlar giremez. Evde bereket artar, malında ve canında bu açık bir şekilde hissedilir. Bu yazılı kağıt bir işyerine asılırsa, o işyerinin ticareti artar ve sermayesi çoğalır. Hasetçilerin ve zalimlerin kötü gözlerinden korur.

11. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 101 defa yazdıktan sonra ekili olan tarlanın içine defnedilirse, o ekili tarla veya bahçe Allah Teala hazretlerinin izniyle afetlerden korunur. Mahsül veya meyvesi güzel ve bereketli olur. Yetişme devresi bir afete uğramadan tamamlanır.

12. Bir kimseye kendini sevdirmek istersen: Bir bardak su üzerine 786 defa Besmele-i şerifi okuyup, bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun seni şiddetli bir aşkla sever.
26. Bir kimse yatacağı zaman 21 defa Besmele-i şerifi okuyup uyursa, Allah c.c. o gece içerisinde kovulmuş şeytanın şerrinden, insanların ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlık ve yangından, ani ölümden emin kılar. O kişiden her türlü belalar defedilmiş olur.

13. Bir kimse Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile muharremin ilk günü güneş doğmadan önce 130 defa yazıp üzerinde taşırsa, ömrü boyunca kendine ve ehline hiçbir kötülük ulaşmaz.

14. İmam Gazali r.a. şöyle buyurmuştur: Bir kimse Besmele-i şerifi 12000 defa okur ve her 1000 defanın sonunda iki rekat hacet namazı kılıp, Hazreti Muhammed s.a.v. e salavat getirerek amelini tamamladıktan sonra Allah c.c. tan ihtiyacını isterse, Allah Teala nın izniyle arzusu yerine gelir.

15. Besmele-i şerifi 41 defa tam inanç ve şüpheden uzak bir kalp ile sarası tutmuş bir kimsenin kulağına okunursa saralı ayıkır.
Aklını yitirmiş birinin kulağına 41 defa okunursa aynı saatte aklı başına gelir.

16. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra, bunu üzerinde taşıyan kinse Allah Teala hazretlerinin izniyle baş ağrısı görmez.

17. Yağmur yağması için tam inanç ve halis bir niyetle 71 defa Besmele-i şerif okunursa nerede olursa olsun, Allah Teala nın izniyle yağmur yağar.

18. Ondört (14) gün riyazatlı olarak oruç tutup, sadık niyet ve huşu kalp ile her farz namazın arkasından 1000 defa Besmele-i şerifi okuyan, ervahı kudsiye ile münasebet kurar, onlardan haber alır.

19. Menfaatları celb, kötülükleri def, ticaretin iyi olması veya herhangi bir dilek için: Tenha bir mekanda yedi gün halvete girip, oruçlu olarak her gece 786 defa Besmele-i şerifi okuyan kimsenin Allah Teala Besmelenin bereketiyle istediği dileğini yerine getirir. Bu mesele sahih olup mücerrebdir.20. Sadık bir niyet, tam bir itikat, huşulu bir kalb ve riyazatlı olarak 40 gün sabah namazından sonra 2500 defa Besmele-i şerifi okuyan kimseye Allah Teala hazretleri esrarın gizliliklerini açar. Anlaşılması güç olan ve anlaşılmayan şeyler açılır. Alemde olan hadiseleri ve her şeyi rüyasında görür. Ama müşahede ettiği acaiplikleri gizleyip, kimseye söylememelidir. Şayet söylerse bu sır ondan gider.

Besmele-i şerifi her gün 2500 defa okuyan kimseye Allah Teala hazretleri insanları musahhar kılar. Arzu ettiği her şeyde tasarrufa sahip olur.

21. Afetlerden, belalardan, felaketlerden, hastalıklardan, üzüntü ve kederlerden kurtulmak istersen; Aşağıdaki duayı adetsiz olarak istediğin kadar oku. Gelmiş ve gelecek olan musibetlerden Allah c.c. ın izniyle emin olursun.Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi fadli bismillâhhir-rahmânirrahîm.
22. Güneş doğarken güneşe doğru yönelip, Besmele-i şerifi Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin yapar.

23. Sıkıntı ve üzüntüye düşen veya hapishaneye giren bir kimse Besmele-i şerifi her gün gece ve gündüz 1000 defa okumaya devam ederse, Allah Teala okuyanın sıkıntı ve üzüntüsünü kaldırır. Okuyan hapiste ise idamı gerekse bile hapisten kurtulur.

24. Yedi gün güneş doğarken bir bardak suya 786 defa Besmele-i okuyup bu suyu zihni kapalı, zekası zayıf, unutkanlığı fazla ve anlayışı az olan kimseye içirilirse Allah c.c. ın izniyle unutkanlığı gider, geri zekalılığı kalkar, hafızası kuvvetlenir ve işittiği her şeyide hafızasında tutar.


Besmele-i şerif bir kurşun levha üzerine demir kalemle 3 defa nakş ettikten sonra bu levha balık ağına asılırsa, balıklar her taraftan levhaya doğru yönelip ağ balıklarla dolar. Böylece balıkçı arzu ettiğinin fazlasını Allah Teala nın izniyle elde etmiş olur.
26. Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 21 defa yazdıktan sonra, uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa, o korku çocuktan gider. Çocukların korunması için 21 defa bir kağıda yazılıp, çocuğun üzerine asılırsa, bütün afetlerden Allah Teala nın izniyle korunmuş olur.

27. Besmele-i şerifi cam bir tabağa 40 defa yazdıktan sonra zemzem suyu veya tatlı kuyu suyu ile yazıyı sil. Bu suyu hasta olan kimse içerse, Allah Teala hazretleri Besmele-i şerifin bereketi
ile o hastaya şifa verir ve hastalığından kurtarır.
Bu sudan doğum zorluğu çeken bir kadına içirilirse, Allah c.c. ın izniyle çok kolay doğum yapar.Facebook'ta PaylaşANA MENÜ | MEDYUM | KİMLER TEDAVİ OLABİLİR | HASTALIK SEBEPLERİ | NASIL TEDAVİ EDİYORUM | SEANSLARIMIZ | KARABASAN | VEFK | KURAN VE ŞİFA | ESMAÜL HÜSNA | ESMAÜL HÜSNANIN FAZİLETLERİ-1 | ESMAÜL HÜSNANIN FAZİLETLERİ-2 | ESMAÜL HÜSNANIN FAZİLETLERİ-3 | HALF-DEMON | CİNLER ALEMİ | CİNLERİN BEDEN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | HAVAS İLMİ | HAVAS-DAVET İLİŞKİSİ | BESMELENİN SIRRI | MAĞRUZAT | İLETİŞİM | Site Map


Back to content | Back to main menu